Oude Wijze achtergrond
Spiritueel omgaan met mensen met een dementie

Wanneer wij de mens kunnen volgen in de verdwaalde geest
gaat er een nieuwe wereld open.
Deze wereld geeft ons de kans anders naar dementie te kijken, want:

‘In de dementie woont het kind
In het kind woont de liefde
In de liefde woont de vergeving
In de vergeving is rust’.

‘In het hart is alles liefde’.

Trijnie Lucht


CURSUS SPIRITUEEL OMGAAN MET MENSEN MET EEN DEMENTIE

Locatie Zuiderlicht

Dementie heeft naast het feitelijk lichamelijk en geestelijk lijden ook een spirituele dimensie. Met deze aandoening ben je veelal misschien eenzaam, maar niet alleen. De impact is groot op de zieke, maar ook op haar/zijn dierbaren. Wat is de spirituele en emotionele betekenis voor de zieke en voor degenen die met de zieke meeleven?

In deze workshop staan we stil bij de (spirituele) aspecten van dementie. Deze workshop is speciaal voor mensen die een partner of dierbaar persoon/familielid hebben die lijdt aan dementie. Voor mensen die hierbij op zoek zijn naar de diepere betekenis van dit lijden voor henzelf en in relatie tot de zieke persoon. Deze workshop biedt je spirituele, maar ook gewoon praktische handvatten om met jezelf en de zieke om te gaan.

3 Bijeenkomsten van 2 uur
Zie agenda


Op aanvraag kan deze workshop ook voor professionals gegeven worden in de instelling. Klinische lessen of workshops van 1,5 uur zijn ook mogelijk.


Spiritualiteit en dementie
Vaak wordt dementie gezien als een verschrikkelijk ziekte die alleen maar zinloos is. Het is ook zeker een ingrijpende ziekte die voor de zieke en zijn/haar familie uiterst pijnlijk en verdrietig is. Maar is het misschien ook mogelijk je niet alleen blind te staren op de afbraak en het verlies? Is er toch meer dan dat? Iets dat je misschien zelfs een geestelijke winst zou mogen noemen die je op de ziekte veroveren kunt?

In de reguliere zorg voor mensen met een dementie wordt dementie gedefinieerd als de verzamelnaam voor ziekteverschijnselen die voorkomen bij verschillende hersenziekten. Kenmerkend is dat niet alleen het geheugen, maar alle cognitieve functies langzaam achteruitgaan.

Met deze diagnose als ziekte van de hersenen, wordt een bepaald mensbeeld verondersteld, namelijk: een mens zonder ziel en geest.

In tegenstelling tot het esoterisch christendom die een vierledige mens omschrijft. Allen met elkaar verbonden, namelijk:

Een fysiek lichaam
Fysiek is een ander woord voor 'lichamelijk'. Daarnaast betekent fysiek dat iets daadwerkelijk aanwezig is, dus tastbaar is.

Het etherisch lichaam
Dat fysiek lichaam komt tot leven door geestelijke energieën (In de oosterse traditie ‘prana’ en in de westerse traditie ‘de adem Gods’ genoemd). Deze energieën stromen óm en dóór het fysiek lichaam heen. Dit geestelijk lichaam wordt het etherische lichaam genoemd. Dit is het lichaam waar ook de chakra’s zich bevinden.

Het astraal lichaam
Het astrale lichaam is de drager van onze ziel. Deze wordt door het astrale lichaam verbonden met het etherisch en fysieke lichaam. De energie van de ziel kan soms los komen van het menselijke fysieke lichaam bijvoorbeeld in dromen of d.m.v. bewust astraal reizen of astrale projectie.

Het Ik, waarin de geest leeft
Dit Ik bestaat uit twee delen: enerzijds het lagere ik of het ego, dat aan het fysieke lichaam verbonden is. Anderzijds het hogere Ik, dat ook wel ons ‘hoger zelf’ of ons ‘geestelijk zelf’ genoemd wordt, afkomstig uit de wereld van de geest. Bron: De verborgen zin van dementie, Hans Stolp.

Ons geheugen bestaat uit twee delen: het kortetermijngeheugen en het langetermijngeheugen. Het korte termijngeheugen ligt opgeslagen in de buitenste lagen van het etherisch lichaam en het langetermijngeheugen in de binnenste lagen ervan.

Dat geeft dus mogelijkheden! Wanneer er met een dementerend mens niet meer door middel van het fysiek lichaam (de hersenen) gecommuniceerd kan worden, dan zijn er dus andere communicatiekanalen.

Door middel van energie kan men namelijk ook communiceren. Mensen die chakra’s kunnen zien en interpreteren hebben hiermee een communicatiemiddel in handen. Maar ook mensen die hun intuïtie gebruiken hebben een middel. Intuïtie hebben we allemaal in meer of mindere mate en intuïtie is voor iedereen te ontwikkelen.

Intuïtie
Intuïtie is innerlijk weten. Een soort weten vanuit je hart, dat voorbij gaat aan rationele overwegingen. Dit weten kan zonder tussenkomst van jezelf tot stand komen, dan is het er opeens zonder verklaring. De kunst is te luisteren naar die eerste impuls en daar iets mee te doen.
We kennen het allemaal, opeens schiet je iets te binnen als ultieme oplossing van iets waar je over loopt te piekeren. ‘Een ingeving’. Of je ‘slaapt er een nachtje over’. Je valt ‘s avonds in slaap met iets wat je niet weet op te lossen en de volgende dag onder de douche heb je een ‘eurekamoment’.

Intuïtie gaat voorbij het gevoel. Want je gevoel is niet altijd zuiver of juist, omdat je gevoel gekleurd kan worden door beperkende overtuigingen en/of angsten, zoals bijvoorbeeld faalangst, vooroordelen en ervaringen uit het verleden.
Door naar je intuïtie te leren luisteren omzeil je deze angstgevoelen en beperkende overtuigingen. Door te luisteren maak je rechtstreeks contact met je ware ik, je hart en de bron.

Jouw naaste, lijdend aan dementie, heeft ook nog steeds de beschikking over zijn of haar intuïtie. Vaak weten zij daar echter geen woorden aan te geven. Het kan dan zo maar gebeuren dat jij na een angstige belevenis als bijvoorbeeld een inbraak of gewoon een persoonlijke angst, op visite bent en dat de persoon lijdend aan dementie onrustig wordt. Dat hij/zij persé schoenen aan wil doen, ramen en deuren wil sluiten terwijl het bloedheet is of de voordeur op slot wil hebben. Jouw angst wordt dus opgepikt, maar zij weten deze niet meer te duiden.

Omgekeerd is natuurlijk ook mogelijk, dat jij emotie of gemoedstoestand van hen oppikt. Door dan gebruik te maken van je intuïtie kun je misschien wel iets betekenen. Door de dementerende rust te gunnen, af te leiden, op te vrolijken, een deuntje mee te huilen, etc. Jouw dementerende naaste zal zich gezien en begrepen voelen en dat is pure winst.

Betekenis
En wat is dan de betekenis van het feit dat een van mijn dierbaren aan dementie lijd en in welke relatie staat deze dementie van mijn vader, moeder, zus, etc. in relatie tot mijzelf?

Ieder mens maakt het nodige mee in zijn leven. Er zijn dan ook ervaringen die je ‘moet verwerken’. Dat kost soms tijd voordat traumatische zaken een plekje hebben gekregen. Zaken die verwerkt zijn zakken geleidelijk vanuit het kortetermijngeheugen tot in het langetermijngeheugen en blijven daar nog lang oproepbaar voor ons herinneringsvermogen. Onverwerkte gebeurtenissen blijven daarentegen stuurloos in het kortetermijngeheugen hangen.

Zoals we weten kunnen onverwerkte gebeurtenissen, bewust of onbewust, aan ons blijven knagen. Vaak kun je bij dementerenden waarnemen dat zij in de loop van hun leven veel gevoelens hebben weggestopt die nu, tijdens hun ziekte, beginnen op te spelen en hen onrustig maken.

Men mag veronderstellen dat in de laatste fase van het leven trauma’s worden verwerkt en daarmee vaak geheeld. Ik heb dat mogen zien bij mijn moeder die aan alvleesklierkanker leed. In de laatste maanden van haar leven heb ik haar eerder opgelopen trauma’s zien verwerken. Vervolgens heeft zij afscheid van ons genomen en is rustig ingeslapen. Omdat wij als haar kinderen met haar verbonden waren, werkte haar traumaverwerking ook helend voor ons.

Ook voor dementerende mensen is het goed mogelijk, dat zij in hun dementie trauma’s verwerken. En jij kan hen hierbij helpen! Hoe?

Wanneer jij jezelf de ruimte geeft om volledig te zijn wie je op dit moment bent, zal je ervaren dat jouw antwoorden zich ‘als vanzelf’ aan je tonen. Jouw pad ontvouwt zich spontaan. Het enige wat je hoeft te doen is te luisteren naar jezelf, je intuïtie en je innerlijk weten.

Wanneer je de ander, in dit geval de persoon met dementie, de ruimte geeft om volledig te zijn wie hij of zij op dat moment is, zal je ervaren dat ook hier de antwoorden ‘als vanzelf’ komen. Jullie pad ontvouwt zich spontaan. Het enige wat je hoeft te doen is te luisteren naar wat de ander te zeggen heeft en hierbij je intuïtie en je innerlijk weten te gebruiken.

Ik help je hier graag bij!

Laatste wijziging: 21-04-2019

Oude Wijze - Kennedylaan 4B - 4811 ET - Breda - +31(0)6-40 24 97 37 - info@oudewijze.com